Om

BO I NÄSSJÖ

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län. Kommunen upptar en yta av 990 kvadratkilometer. Nässjö kommun bildades 1971 då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. I Nässjö kommun finns 13 tätorter. I kommunen bor drygt 30 000 invånare och av dessa bor cirka 17 100 i Nässjö stad.

Nässjö kommun präglas av ett småbrutet skogslandskap där skog möter åker, ängs- och hagmarker. Här finns flera små och medelstora sjöar samt flera strömmande vattendrag i form av bäckar och lite större åar. Inom kommunen ligger Sydsvenska höglandets högsta punkt, Tomtabacken 377 meter över havet.

Vill du veta mer om Nässjö och Nässjö kommun?

 

www.nassjo.se

Vi representerar det spekulationsfria boendet. Vår uppgift är att erbjuda er trivsamma hyresrätter till ett konkurrenskraftigt pris.

Bo Nässjö AB är ett privatägt fastighetsbolag.

SAMARBETSPARTNERS

SNABBA LÄNKAR

 

Vi trivs genom att skapa en varierad boendemiljö

 

LEDIGA LÄGENHETER

 

Här hittar du våra lediga lägenheter.

 

VILLKOR

 

Vi ställer vissa krav för att hyra en lägenhet av Bo Nässjö AB.

KOM I KONTAKT

Ring oss:

070-216 56 03

E-post:

kontakt@bonassjo.se